עמוד:38

למורה חיסור במאונך דוגמה : = 5 , 247 - 1 , 523 כותבים את המספרים זה תחת זה כך : שלבי הפתרון א . תחילה מחסרים את היחידות : 7 - 3 = 4 כותבים 4 בטור של היחידות בתוצאה . ב . עכשיו מחסרים את העשרות : 4 - 2 = 2 כותבים 2 בטור של העשרות בתוצאה . ג . עכשיו צריך לחסר את המאות . אין מספר מספיק של מאות , ולכן ממירים אלף אחד ב - 10 מאות ומחסרים : 12 - 5 = 7 כותבים 7 בטור של המאות בתוצאה . ד . מחסרים את האלפים : 4 - 1 = 3 כותבים 3 בטור של האלפים בתוצאה . בדיקה : בודקים בעזרת תרגיל חיבור מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר