עמוד:14

סדרות בקפיצות שוות 1 המשיכו את הסדרות בקפיצות שוות . | 3 , 525 3 , 526 א | 3 , 344 3 , 343 ב 2 התבוננו בסדרה הזאת : 4 , 254 4 , 256 4 , 258 א . מה גודל הקפיצה בסדרה ? ב . השלימו את הסדרה ( משני הצדדים ) בקפיצות שוות . ג . מה משותף לכל המספרים בסדרה ? 3 התבוננו בסדרה הזאת : 4 , 253 4 , 255 4 , 257 א . מה גודל הקפיצה בסדרה ? ב . השלימו את הסדרה ( משני הצדדים ) בקפיצות שוות . ג . מה משותף לכל המספרים בסדרה ? 4 השלימו את הסדרות בקפיצות שוות . | 400 800 א | 3 , 040 3 , 060 ב | 2 , 706 2 , 704 ג | 5 , 200 5 , 100 ד כאן מתאים רב - דף . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר