עמוד:36

1 כתבו כל תרגיל במאונך ופתרו . | 1 , 345 + 273 = א | 86 + 4 , 040 = ב | 2 , 518 + 1 , 430 = ד | 1 , 525 + 619 = ג 2 , 065 + 442 = | ו | 1 , 725 + 1 , 304 = ה | 59 + 3 , 062 = ח 1 , 235 + 2 , 905 = | ז בדיקה : אלה התוצאות בסדר מבולבל : . 3 , 894 2 , 750 3 , 112 1 , 861 2 , 414 4 , 014 4 , 612 3 , 902 כאן מתאים רב - דף . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר