עמוד:11

הנה דוגמה לפירוק מספר לפי המבנה העשרוני : 6 פרקו כל מספר לפי המבנה העשרוני . ( אפשר להיעזר בטבלות המבנה העשרוני שבסוף החוברת . ) דוגמה 2 1 , 000 5 10 2 1 = 2 , 052 = | 7 , 326 א = | 5 , 480 ב = | 1 , 349 ג = | 9 , 302 ד = | 6 , 002 ה 7 פתרו . | 4 × 100 + 7 × 10 + 5 × 1 = א = | 3 × 1 , 000 + 6 × 100 + 8 × 10 + 3 × 1 ב = | 2 × 1 , 000 + 4 × 100 ג = | 9 × 1 , 000 + 2 × 10 + 4 × 1 ד = | 3 × 1 , 000 + 5 × 100 + 7 × 1 ה = | 4 × 1 , 000 + 3 × 100 + 8 × 10 ו = | 3 × 1 , 000 + 5 × 100 + 1 × 10 + 3 × 1 ז

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר