עמוד:87

השערה : בדיקה בסוף החוברת תמצאו את דפי הגזירה פריסות תיבה - כן או לא ? הצורות שבעמודים אלה מסורטטות בדף הגזירה בהגדלה כדי שיהיה נוח לגזור ולקפל . גזרו את הצורות ונסו לקפל . אילו צורות הן פריסות של תיבות ? ב . התבוננו רק בפריסות שאפשר לקפל לתיבות . אפשר לחלק אותן לשלוש קבוצות - בכל אחת מהקבוצות מתקבלת אותה תיבה מכל הפריסות . השלימו : , , הןפריסותשלאותהתיבה . , , הןפריסותשלאותהתיבה . , , הןפריסותשלאותהתיבה . גם כאן יחלקו התלמידים ביניהם את עבודת הגזירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר