עמוד:85

4 השערה : בדיקה לפניכם צורות המורכבות משישה ריבועים . שערו : אילו צורות אפשר לקפל לקובייה סגורה ? בסוף החוברת תמצאו את דף הגזירה פריסות קובייה - כן או לא ? הצורות שבעמודים אלה מסורטטות בדף הגזירה בהגדלה כדי שיהיה נוח לגזור ולקפל . גזרו את הצורות ונסו לקפל . אילו צורות אפשר לקפל לקובייה סגורה ? כל צורה שאפשר לקפל לקובייה היא פריסה של קובייה . כדאי לעודד את התלמידים לחלק ביניהם את עבודת הגזירה . אין צורך שכל אחד יגזור את כל הצורות . התלמידים יחליפו ביניהם את הצורות הגזורות לצורך הקיפול והבדיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר