עמוד:46

ב . סימטרייה שיקופית או סימטרייה סיבובית ? אני התאמתי את השקף של צורה א לצורה שבלוח המשחק . אחר כך סובבתי את השקף על הצורה , עד שהוא כיסה אותה שוב . המשכתי לסובב , ושוב כיסה השקף את הצורה . לצורה א יש סימטרייה סיבובית . ואני התאמתי את השקף של צורה ב לחתול שבלוח . אחר כך הפכתי את השקף , ושוב כיסה השקף את החתול שבלוח . לצורה ב יש סימטרייה שיקופית . ! לצורה יש סימטרייה סיבובית , אם היא מכסה את עצמה כאשר מסובבים אותה . ( בתנאי שמסובבים פחות מסיבוב שלם . ) ! לצורה יש סימטרייה שיקופית , אם היא מכסה את עצמה כאשר הופכים אותה . כאשר אנו אומרים שצורה מכסה את עצמה - הכוונה במובן המתמטי היא שהצורה מועתקת על עצמה . כדי לבדוק אם צורה מכסה את עצמה - בסיבוב או בהיפוך - ניעזר בשקפים של הצורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר