עמוד:3

מצולעים ומדידת שטח א . מצולעים © תזכורת ® 4 ב . אלכסונים של מצולע 5 ג . משולשים 10 ד . מרובעים 15 ה . מלבן וריבוע 18 ו . שטח והיקף של מלבן 29 ז . מטר רבוע © מ " ר ® 40 אוסף רצועות לגזירה © בסוף החוברת ® © עדיף להשתמש ברצועות פלסטיק , אם יש . ®

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר