עמוד:75

5 סימן ההתחלקות ב -6 א . רשמו את סימן ההתחלקות ב - : 3 ב . רשמו את סימן ההתחלקות ב - : 2 מספר מתחלק ב - 6 אם הוא מתחלק גם ב - 2 וגם ב - , 3 כלומר , אם ספרת היחידות שלו היא זוגית וסכום ספרותיו מתחלק ב - . 3 ג . השתמשו בסימן ההתחלקות כדי להחליט אם המספרים האלה מתחלקים ב - . 6 כאן מתאים רב - דף . 14 ההגדרה של כל סימן התחלקות בחוברת לתלמיד היא חלקית והותאמה ליכולת ההבנה של התלמידים . במדריך למורה ניתנת הגדרה מלאה וכן הוכחות של כל סימני ההתחלקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר