עמוד:72

6 האם זהו קסם ? א . האם 234 מתחלק ב - ? 9 ב . יוסף שינה את סדר הספרות של המספר וכתב : . 342 האם המספר 342 מתחלק ב - ? 9 ג . שנו גם אתם את סדר הספרות של המספר : האם המספר שהתקבל מתחלק ב - ? 9 ד . שנו את סדר הספרות בדרך אחרת : האם המספר הזה מתחלק ב - ? 9 ה . מה המסקנה שלכם מהפעילות ? 7 רשמו במסגרת מספר גדול מ - 100 המתחלק ב - : 9 רשמו את אותו המספר בכל המסגרות שלמטה . א . הוסיפו 1 למספר : = + 1 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 9 ב . הורידו 9 מהמספר : = - 9 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 9 ג . הוסיפו 3 למספר : = + 3 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 9 ד . הוסיפו 9 למספר : = + 9 האם התוצאה מתחלקת ב - ? 9 ה . הוסיפו מספר כך שגם התוצאה תתחלק ב - + = : 9 ו . הוסיפו מספר כך שהתוצאה לא תתחלק ב - + = : 9 ז . כתבו מסקנה מהפעילות הזאת ובדקו אותה במספרים אחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר