עמוד:70

3 א . הקיפו את כל המספרים המתחלקים ב - . 9 99 108 65 104 180 189 190 63 191 999 ב . כתבו כל אחד מהמספרים שלמעלה בטור המתאים בטבלה וחשבו את סכום הספרות שלו . ג . הוסיפו שני מספרים גדולים מ - 200 בכל טור וחשבו את סכום הספרות שלהם . ד . התבוננו בסכומי הספרות שהתקבלו בטבלה ונסו למצוא : מה משותף לכל המספרים המתחלקים ב - ? 9 מה משותף לכל המספרים שאינם מתחלקים ב - ? 9 כאן מתאים רב - דף . 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר