עמוד:67

סימן ההתחלקות ב -3 אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב - , 3 המספר מתחלק ב - . 3 דוגמה : 51 מתחלק ב - , 3 כי סכום הספרות שלו , 5 + 1 = 6 ו - 6 מתחלק ב - . 3 4 הקיפו והשלימו . א | 54 מתחלק ב - ? 3 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 45 : 3 ב | 714 מתחלק ב - ? 3 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 147 : 3 5 א . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים יתחלקו ב - : 3 ב . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים לא יתחלקו ב - : 3 6 א . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים יתחלקו ב - : 3 ב . השלימו ספרות שונות כך שהמספרים לא יתחלקו ב - : 3 ג | 811 מתחלק ב - ? 3 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 118 : 3 ד | 624 מתחלק ב - ? 3 כן / לא סכום הספרות : תרגיל חילוק : = 246 : 3 כאן מתאים רב - דף . 9 ההגדרה של כל סימן התחלקות בחוברת לתלמיד היא חלקית והותאמה ליכולת ההבנה של התלמידים . במדריך למורה ניתנת הגדרה מלאה וכן הוכחות של כל סימני ההתחלקות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר