עמוד:57

12 השלימו . | 9 + < 10 א | 19 + < 100 ב | 97 + < 200 ג | 310 + < 500 ד | 57 > - 10 ה | 1000 > - 1 ו | 793 > - 217 ז | 645 > - 310 ח 13 השלימו . | 173 × = 0 א | 1 , 562 : = 1 ב | 256 : = 256 ג | : 9 = 0 ד | × 333 = 333 ה | + 999 = 1 , 000 ו 14 פתרו . ( בדקו אם יש קשר בין התרגילים . ) | 13 × 20 = א = | 13 × 40 ב = | 26 × 40 ג | 26 × 4 = ד = | 260 × 4 ה = | 13 × 4 ו 15 פתרו . | 1 - 1 + 1 = א = | 1 - 1 × 1 ב | 1 - 0 × 1 = ג = | 1 - 0 + 1 ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר