עמוד:55

6 השלימו . | 3 , 450 = 3 , 000 + א + | 3 , 850 = 3 , 300 ב + | 10 , 841 = 9 , 000 ג + | 203 , 148 = 200 , 000 ד | 2 , 170 = + 170 ה | 5 , 883 = + 4 , 000 ו | 50 , 000 = + 1 ז | 371 , 007 = + 70 , 000 ח 7 השלימו . | 370 + 40 = 360 + א + | 3 , 000 + 400 + 30 = 3 , 200 ב | 4 , 200 + 150 = + 250 ג | + 300 = 1 , 700 + 400 ד 8 השלימו מספרים מתאימים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר