עמוד:9

8 פתרו את התרגילים בכל טור . מה הקשר בין המנות הנמצאות באותו טור ? כתבו תשובה והסבר מתחת לכל טור . | א = 4 , 700 : 1 = 4 , 700 : 10 = 4 , 700 : 100 הקשר בין המנות בטור : | ב = 60 : 10 = 600 : 10 = 6 , 000 : 10 הקשר בין המנות בטור : | ג = 7 , 000 : 100 = 700 : 10 = 70 : 1 הקשר בין המנות בטור : 9 פתרו . | 100 : 100 = א = | 400 : 100 ב = | 10 : 10 ג = | 50 : 10 ד | 120 : 10 = ה = | 5 , 700 : 100 ו = | 9 , 200 : 100 ז = | 4 , 300 : 10 ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר