עמוד:5

חילוק תוכן העניינים א . חילוק ב - 10 וב - 6 100 ב . חילוק בעל - פה בעזרת כפל 31 ג . חילוק בעזרת פילוג 91 ד . חילוק בעזרת ישר המספרים הריק 32 ה . פתרון תרגיל חילוק ( בתוצאה יש שארית ) 72 ו . חילוק במאונך 33 ז . בעיות מילוליות 05 שוב חישוב - ארבע פעולות החשבון 35

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר