עמוד:142

תפקיד מי שאינו שותף פעיל בשיחה , אך מדברים עליו והוא משמש נושא המשפט : " הוא תייר ; " " הוא נסע לאילת . " כשמבינים את התפקיד התקשורתי , קל לרכוש ולהבין את המונחים " מדבר / ת , " נוכח , ת" / " נסתר , ת" / ולא לראותם כמונחים טכניים ריקים שהתלמיד נוטה לערב זה בזה . יש להבהיר לתלמידים את פירוש המונח " גוף , " כי יש בו כדי להטעות , מהיותו נשמע " מוחשי" מדיי . באנגלית משתמשים במונח , person' ' שתרגומו בערך : מישהו , אדם . הכוונה למשתתף , ל"שחקן" באירוע . אפשר להמחיש לתלמידים את התפקיד התקשורתי של הגופים באמצעות לימוד רלוונטי , כגון הכרת דרכי סיפור שונות בגוף ראשון ושלישי . בעבודה על טקסט מהסיפורת השימוש בגופים הוא לעתים קרובות אחת התכונות המבחינות בין קטעי דיאלוג לקטעי המספר ( הנרטיב . ( אם הסיפור כתוב בגוף שלישי , לדוגמה , המעבר לגוף ראשון ושני הוא אחד המאפיינים של מעבר מקטע סיפר לקטע דיאלוג ( וראו הפרק " חילופי גופים בסיפור . ( " ניתן לעודד את התלמידים לספר או לכתוב סיפורים קצרים לפי גופים שונים ( גוף ראשון , גוף שלישי ) ולנתח את המגבלות ואת האפשרויות שבכל דרך סיפור . להבדיל מהמונח " גוף" והמושג שהוא מסמן , המונח " כינוי גוף" הוא מונח פורמאלי – מונח מתחום הצורות הדקדוקיות . " כינוי גוף" הוא יסוד לשוני – מילה נפרדת ( כגון 'אני , ' 'הוא ( ' או צורן דבוק למילה אחרת ( כגון הסופית 'נו' בפועל 'שמענו , ( ' והוא שם הניתן לגוף , למשתתף בפעולה . לדוגמה , המילה 'אני' היא כינוי גוף המציין את המדבר / ת . הצורן 'תי' בצורת הפועל 'לבשתי' הוא כינוי חבור ( דבוק , ( המציין אף הוא את המדבר . הכינויים הם תחליפים לשמות עצם . חשוב שהתלמידים יבינו את היחסיות שבכינויי הגוף , כלומר שהכינויים עשויים לציין כל פעם מישהו אחר – הכול לפי נסיבות התקשורת ( אלה למעשה מאזכרים המציינים ישויות שונות לפי הסיטואציה . ראו את הבדיחה המבוססת על הבלבול בשימוש בגופים . ( כינוי גוף פרוד או חבור ? להבדיל מדרכי הנטייה של שם העצם – בכינויי קניין חבורים או פרודים , דרכים חלופיות שהן למעשה עניין של סגנון , הנטייה בכינויי גוף חבורים או פרודים בתחום הפועל היא עניין של דקדוק – היא מציגה כללים דקדוקיים מחייבים לפי התקן הלשוני . צורות הפועל הנטויות בעבר , עתיד או ציווי כוללות בתוכן את כינויי הגוף ( הדבוקים לצורה לבלי הפרד : ( 'קפצתי , ' 'נשלם , ' ' עבדנו , ' וכדומה . לפיכך אין להוסיף לידן כינויי גוף פרודים ' ) אני , ' 'אנחנו , ' וכדומה , ( שהרי תהיה זו כפילות ( אלא אם כן בא כינוי הגוף להדגשה : " אני קפצתי ולא אתה . ( " לעומת זאת צורות ההווה אינן כוללות גוף , אלא רק צורני מין דקדוקי ומספר . לצורת הווה כגון ' מתעמלים' אין כינוי גוף , ולכן היא מתאימה לשלושת הגופים : מדברים , נוכחים ונסתרים . מכאן שלצורות הווה יש להוסיף כינוי גוף פרוד : " אנחנו מתעמלים , " או " אתם מתעמלים , " וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר