עמוד:121

*** הסיפור "הסבא הזקן והנכד" מגולל גם הוא רצף אירועים דומה , אלא שהוא מחריף מאוד את התמונה בעזרת תיאור חולשותיו הפיזיות של הסב הזקן , תיאור הסנקציה המופעלת עליו ( נשלח לשבת מאחורי התנור ) ותיאור סלידתם של בני משפחתו ממראהו ומהתנהגותו . האחים גרים אינם משאירים את סוף הסיפור לדמיונם של הקוראים ; הסיפור מתאר את תגובתם הקשה של הבן ושל אשתו , את החרטה ואת השינוי הגדול שחל ביחסם לסב הזקן . גם כאן הילד מחולל שינוי אצל הוריו ומעורר בהם חמלה לצד רגשי בושה וחרטה . הסיפור , בעיקר אחרי הדיון ב"כף של עץ" בחלקו הראשון של הפרק , יתאים לרוב הילדים כטקסט לעבודה עצמית : הנושא והעלילה מוכרים , וכמותם גם ההקשר החברתי והמסר הסמוי של הטקסט . הפעילויות מסייעות לילדים לארגן את פריטי העלילה הדומים בשני הסיפורים ולבקר את הביצועים שלהם . פעילות 5 העיסוק בשני הסיפורים שהגיעו ממקומות שונים בעולם יחדד אצל התלמידים את ההבנה שסיפורי העם עוסקים לעתים קרובות בנושאים הקשורים לחייהם של בני אדם : ליחסיהם עם בני משפחתם ; לקשרים שהם מקיימים עם שכנים וידידים ; לערכים החברתיים כמו יושר , חריצות וחמלה ; ולגילויי חולשה של האופי האנושי , כמו קנאה , כפיות טובה , קמצנות . הם יבינו שהנושאים הקשורים לחיי אדם הם אוניברסליים ורלוונטיים ברובם לכל מקום ולכל זמן , ושהעובדה שאותן בעיות מטרידות אנשים במקומות שונים עשויה ליצור תחושה של אחווה וחמלה בין בני אדם באשר הם . לצערנו , הם מאפשרים גם לראות שקושי בכיבוד הורים היה קיים הן בתקופת המשנה והן דורות רבים לאחר מכן . שם הפרק : "היה היה בארץ רחוקה" ( כרך א עמ' ( 182 נושא הפרק בפרק שלוש מעשיות וקטע קצר ממחזה , שהוא עיבוד של המעשייה רומפלשטילצקין . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יפגשו מעשיות ידועות מאת יוצרים דגולים , טקסטים שיש להם שורשים ומקבילות בתרבויות שונות והשפיעו בדרכים שונות על הספרות ועל האמנות לאורך דורות . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יכירו את המאפיינים של המעשייה . . 2 התלמידים יביעו עמדה מנומקת על סוגיה שעולה מהסיפור ויתנסו בכתיבת טיעון . . 3 התלמידים יתנסו בקריאה בקול של קטע מן המחזה . הקשרים הבין-טקסטואלייים בין המעשייה שנלמדה קודם לקטע זה יסייעו להם בהבנתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר