עמוד:76

שם הפרק : שלום , חבר ! ( כרך א עמ' ( 36 נושא הפרק הפרק , המיועד ללימוד לקראת יום הזיכרון לרבין , עוסק בדמותו של רבין , בעיון במקורות היהודיים השוללים מכל וכל כל רצח באשר הוא . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו את ההקשרים המוסריים , ההיסטוריים והחברתיים של רצח רבין . . 2 התלמידים יתוודעו לכמה מסמנים של הרצח - מילים וביטויים שנכנסו לשיח בעקבות האירוע , ושיוצגו הן ויזואלית והן מילולית . . 3 התלמידים יעסקו בנושאים לדיון שאירוע זה מזמן : חופש הביטוי וגבולות המחאה הלגיטימית , המשמעות של ימי זיכרון , דרכים שונות להנצחה , ביטויי אבל לאומיים ופרטיים וכדומה . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יתנסו בהפקת מידע ( באותו נושא ) מטקסטים שונים באופיים ( קטע מידע רציף , טקסט לא רציף הכולל קטעי מידע קצרים , תצלומים ) ויעמדו על האופן שבו סוגי המידע השונים משלימים זה את זה . . 2 התלמידים יתנסו בעבודה שיתופית של איסוף מידע , סיכומו והצגתו בפני עמיתים . . 3 התלמידים יתרגלו שיח עמיתים ( בקבוצה ) הכולל : הבעת דעה , הנמקתה , הגנה עליה , דיון ושכנוע . . 4 התלמידים ייחשפו ויתרגלו אסטרטגיות שיח דבור של הגעה להסכמה : דיון , הנמקה , שכנוע . . 5 התלמידים יתנסו בחשיבה ביקורתית ובחשיבה מסדר גבוה ( למשל על הנצחה , משמעותה ואופני הנצחה שונים . ( . 6 התלמידים יתרגלו שימוש בטבלה לשם ארגון נתונים ( פעילויות הנצחה פרטיות וציבוריות . ( . 7 התלמידים ייפגשו באופן מודע ומונכח עם הרעיון ששפה ( שיח ) היא גם שדה של ידע שניתן ללמוד ממנו על " העולם ; " שביטויים ומילים המצויים בשיח יכולים לשמש כעקבות וכהפניות לאירועים היסטוריים ותרבותיים . . 8 התלמידים יצרו הקשרים בין המסופר על רצח קין בידי הבל לתוכן הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר