עמוד:161

בה אתרים חשובים לעם היהודי , שבתים רבים בה בנויים אבן . בשיחה כדאי לשמוע מהילדים את הפרטים שהם יודעים ולהציג על הלוח , ולגלות יחד איזה ייצוג – ישיר או עקיף - יש להם בשיר . פעילות 5 שם הפרק : לומדים מחכמים ( כרך ב עמ' ( 102 נושא הפרק על שני אנשים חכמים וגם על שפת החכמים בפרק שני מדרשי אגדה על שניים מגדולי החכמים היהודים , שחיו ופעלו לפני כ-2000 שנה . מדרש האגדה על הלל הזקן מציב במרכזו ערך חשוב – ההתמדה והמסירות הכרוכות בלימוד התורה . במרכזו של מדרש האגדה על רבי יהושע בן חנניה , ניצב ערך חשוב אחר - האומץ להשמיע את הקול האישי , גם במחיר של חילוקי דעות עם השלטון . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו דמויות הנחשבות דמויות מופת , שיש מה ללמוד מהן . . 2 התלמידים יתוודעו לערכים שהסיפורים מציפים : בסיפור על הלל הזקן מדובר בעליונות הרוח על החומר , במסירות ללימוד התורה ובחשיבותם של החיים , גם כשמדובר בחשש לחילול שבת . בסיפור על רבי יהושע בן חנניה מדובר בשבח הידענות וחוכמת הוויכוח ובשבח היושרה . . 3 הפרק מציע לתלמידים לתת את דעתם על סוגיה חברתית-מוסרית שהסיפורים משאירים ללא הכרעה , ולהציע פרשנות אישית . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יפגשו טקסט הכתוב בלשון חכמים המאופיין באוצר מילים ובמבנים תחביריים ייחודיים . . 2 התלמידים יתבוננו בפעלים עם כינויים חבורים . . 3 התלמידים יעמדו על תפקידה של מילת הקישור " אך . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר