עמוד:110

שם הפרק : ילדים משנים עולם ( כרך א עמ' ( 150 נושא הפרק הפרק עוסק בהעצמת ילדים באמצעות עיסוק במכתבים שכתבו ילדים לגופים רשמיים . המכתבים מזמנים למידה על מכתב רשמי ומאפייניו , והפרק מסתיים בכתיבה של מכתב כזה על ידי התלמידים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יפגשו שלוש דוגמאות של נקיטת יוזמה על ידי ילדים , אשר פנו לרשויות עירוניות או לחברות כלכליות במטרה להביא לשינוי בסביבתם . . 2 התלמידים ילמדו על כוחם לפעול בעולם , ויקבלו השראה ועידוד לנקיטת יוזמה ולמעורבות חברתית . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יעסקו בכמה מאפיינים של כתבה תוך מתן תשומת לב לעמדת הכותב , לבחירות הסגנוניות שלו ולשימוש בכותרות ובכותרות משנה . . 2 התלמידים יתרגלו הבנת מילים וביטויים בהקשר ( למשל " להרים את הכפפה . ( " . 3 התלמידים יכירו את סוגה-התת " מכתב רשמי " ואת מאפייניה ( מטרות , סגנון , מבנה . ( . 4 התלמידים ילמדו לכתוב מכתב רשמי ( מתוהלך - כולל טיוטה , משוב עמיתים ושליחת התוצר לנמען . ( . 5 התלמידים יתנסו בחשיבה מסדר גבוה ובשיח דבור ( למשל על לההשא אם פעולה נמדדת רק לפי התוצאה שלה . ( הערות והצעות להוראת הפרק הפרק נע מדיון בנושא עקרוני , דרך בחינה של דוגמאות , עד ליישום אישי : הוא נפתח בשיחה על יכולתם של ילדים להשפיע על סביבתם , ממשיך לשלוש דוגמאות על ילדים שכתבו למקבלי החלטות במטרה לחולל שינוי ( חלקם אף הצליחו ) ומסתיים בכתיבת מכתב על ידי התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר