עמוד:107

מצבים אחרים שהמשפט הזה הולם אותם , למשל – כשילד שעוד לא נבחן מדבר בביטחון על הציון הטוב שישיג , או כשקבוצת כדורגל מתגאה בניצחונה עוד לפני התחיל המשחק . כדאי לשאול את התלמידים למה התכוון המלך בסיפור כשאמר את המילים האלה לאיכר הצעיר , וגם – האם צדק המלך כשבחר לומר זאתו *** הסיפור " אגרטלי הבדלח" ( סיפור עם ) מעמת כוח עם חוכמה וניסיון חיים , וכמו הסיפור הקודם מבקש ללמד על תפקידם בחברה של החכמים ובעלי הניסיון . הסיפור מתאר מלך שקיבל במתנה 20 אגרטלי בדולח מרהיבים ביופיים . המלך מעביר את האגרטלים היקרים לחדר מיוחד ומפקיד עליהם משרת , לנקותם ולשמור על שלמותם . כשאחד האגרטלים נשבר המלך מצווה לכרות את ראשו של המשרת הרשלן , אולם אדם " מופלג בזקנה וחוכמה" מעז , תוך סיכון חייו הוא , להראות למלך שחיי אדם חשובים יותר מחפצים , ומצליח להציל את המשרת ממוות . לשון הטקסט גבוהה ; כדאי לשקול לקרוא את הטקסט באוזני התלמידים ולאפשר להם האזנה נינוחה ללשון הספרותית . פעילות 5 כדאי להפנות את תשומת הלב של התלמידים לכפילותו של הצירוף " מופלג בזקנה ובחוכמה" –שכן הטקסט מבקש לכרוך את שתי התכונות יחד . עם זאת , אפשר להשתמש במבנה הזה בתכונה אחת בלבד : מופלג במעלות , מופלג בעושר . בביטוי " מלאכת מחשבת" כדאי לשקול להציג את המילה " מלאכה" ואת משמעותה , ובעבודה עם מתקדמים אפשר להציג את הפסוקים העוסקים בעבודתו של בצלאל בן אורי : " ל ויאמר משה אל-בני ישראל , ראו קרא ה' בשם , בצלאל בן-אורי בן-חור , למטה יהודה . לא וימלא אתו , רוח אלקים , בחכמה בתבונה ובדעת , ובכל-מלאכה . לב ולחשב , מחשבת--לעשת בזהב ובכסף , ובנחשת . לג ובחרשת אבן למלאת , ובחרשת עץ ; לעשות , בכל-מלאכת מחשבת" ( שמות לה , ל-לג ) המספרים על בחירתו של בצלאל בן אורי להיות האמן שיתכנן ויעצב את המשכן וקושרים את " מלאכת מחשבת" לעשייה אמנותית . פעילות 8 כל המאפיינים המוצגים בשאלה מתאימים לטקסט , למעט האחרון . הפעילות מזמינה את התלמידים ואת המורה לעסוק במאפייני המעשייה : לחזור ולהיזכר במעשיות מוכרות שפגשו בעבר , לזהות את הדמיון בין המאפיינים ולהשוותם למאפיינים של הסיפורים בפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר