עמוד:31

טיפוח כישורי הבעה בכתב בסביבה דיגיטלית בזיקה לשינויים חברתיים ולהתפתחות הטכנולוגית , השיח הכתוב עובר שינויים , המתבטאים בין היתר בכך שבמקרים רבים הטקסטים מאופיינים בריבוי ייצוגים ( מולטי-מודאלי ) - למשל , טקסט הכולל מלל , תמונות , תרשימים , קובצי סאונד וסרטונים ( שהם כשלעצמם מרובי-ייצוגים . ( לפיכך , יש צורך בהתמקצעות בסוגי כתיבה אחרים מאשר כתיבה בעיפרון על גבי נייר . היכולת לעבוד בסביבת טקסט עשירה ( דוגמת ה-D פלש ) היא יכולת חשובה מאוד , והנוכחות שלה בחיינו רבה כל כך עד כי לא ניתן לדמיין כתיבה של מסמך בלעדיה . סביבה זו מאפשרת ליצור טקסטים רבי ייצוג , מעברים למסמכים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט . יצירת טקסט דיגיטלי כתוב מאפשרת לכותבים להמחיש דברים ולקשר בין דברים . למשל , להכין מצגות המאפשרות " לדלג" לסרטון כדי להמחיש דבר מה לקהל משהו ולחזור להמשך הישיר של ההרצאה . אלו היודעים " ללהטט" בסביבה כזו של טקסט עשיר יוצאים נשכרים וזוכים ליתרון בחברה אוריינית . כדי שגם התלמידים יהיו בעלי יתרון כזה , יש להכין אותם ולאמן אותם לעבוד באופן יעיל וממצה בסביבת טקסט עשירה . הבעה בכתב נחשבת לאחת מהמיומנויות המורכבות יותר ולפיכך הקשות יותר להשגה . זאת בגלל כמה סיבות הקושרות אותה עם יכולות מטא-קוגניטיביות גבוהות , כמו למשל היכולת להעריך את התוצר הסופי בהשוואה למה שהתבקש במשימה מסוימת , ולתקן אותו בהתאם – זוהי מיומנות הנקשרת לבקרה הביצועית . כמו כן , הקושי נובע מהעובדה שהנמענים אינם נמצאים בקרבתנו כמו בשיח הדבור ואיננו יכולים לאבחן האם הבינו את שרצינו לומר . היבט חיובי שעולה מכתיבה בסביבה דיגיטלית הוא הרעיון הנקשר לאפשרות של קהל קוראים : טקסט ממוחשב יכול להיות ממוען לקהל גדול של קוראים ואפשר להגיב עליו , כלומר לקבל משובים מהקוראים ובכך לתקן ולשפר את הכתיבה בהזדמנויות רבות יותר מאשר מתאפשר בכתיבה על גבי נייר . ההיבט הזה תואם לאחד מהעקרונות של כתיבה טובה – בדרך כלל לטקסט הכתוב יש נמענים ועובדה זו אמורה להנחות את הכותבים בעת כתיבתם . 58 M ishra . P ., & Koehler , M . J . ( 2006 ) Technological pedagogical content knowledge : A framework for teacher knowledge . Teacher College Record , 108 ( 6 ) , 1017-1054 . 59 Shulman , L . S . ( 1986 ) . Those who understand : Knowledge growth in teaching . Educational Researcher . 15 ( 2 ) , 4-14 60 סלנט , 'ע . ( 2011 ) התמודדות בתי ספר עם כתיבה מתוקשבת כתהליך לימודי יזום – סקירת מידע . אתר מס " ע , מתוך המדור " קריאה , כתיבה וטקסטים http : // amisalant . com ?/ p = 780 . " לסיכום , אנו חיים היום בסביבה מתוקשבת פרטית וציבורית , ולכן הצעדים לקראת מעבר לסביבה כזו מתבקשים גם בתחום החינוך . בהתאם לכך , מישרה וקולר ishra & כ oehler ) ש ) מציעים לכלול בתוך הגדרת המושג " ידע מורים , " שטבע שולמן hulman ) ל ) , גם ידע טכנולוגי–פדגוגי . ידע זה משכלל את יכולתם של המורים לשלב בהוראתם טכנולוגיה בצורה מושכלת . ספר הלימוד הדיגיטלי מציע למורים הטמעה של התקשוב באופן משמעותי ובר-קיימא , שמוביל לשינוי בתהליכי הוראה ולמידה ותורם להתפתחותם המקצועית של המורים וללמידה " אחרת" של תלמידיהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר