עמוד:20

הרחבה והעמקה של אוצר מילים ידיעת משמעותה של מילה כוללת את המידע בנוגע למה שהיא מייצגת ואת התחלת ההבנה של רשת המושגים הקשורה לאותו ייצוג . ההשפעה של ידע אוצר המילים על יכולותיהן האורייניות של הילדים היא רבה , ופערים בין אוכלוסיות מרקעים חברתיים-כלכליים שונים עולים במחקרים 31 30 ובמציאות של בית הספר . שני גורמים נמצאו קשורים לפערים הללו : הבדלים בהתנסויות בשפה שיש לילדים בבית והבדלים באיכות הדיבור שהילדים שומעים . בית הספר יכול וצריך להיות אחד מהמקומות שבהם יצומצמו פערים אלה . אוצר מילים נרכש הן בדרך אקראית – של האזנה ושל קריאה , והן בדרך מכוונת של הסבר או ניתוח של מילה . הציטוט הבא מצביע על חשיבותו של אוצר המילים בהתפתחות הלשונית ועל הקשר בין קריאה לבין הרחבת אוצר המילים : " בעשור האחרון הוסבה תשומת לבם של חוקרי שפת הילדים לתקופה זו , המשתרעת למן גיל חמש ועד לשנות הבגרות , ובה חלים שינויים משמעותיים בלשונם של הילדים והמתבגרים בתחומים רבים : ( Nippold , 1998 ) במילון , במורפולוגיה , בתחביר ובשיח . המילון המאוחר נרכש רובו ככולו מן הלשון הכתובה , והוא מתאפיין בגיוון רב , במשקלות שונים בהתפלגות הקטגוריות המילוניות ( למשל , ריבוי של תארים , או יותר שמות עצם מופשטים , ( בפריטי מילון " מתקדמים" הלקוחים מתחומי דעת שונים ( למשל המילים חברה , מדינה , מגזר הלקוחות מתחום הסוציולוגיה ) ובערכים מילוניים רב-הברתיים , רבצורניים , ולעתים גם רב-לקסמיים ( השוו למשל את אם לא עם אלא אם כן ) . ( Anglin , 1993 ) השינויים האלה לכשעצמם עושים את המילון האורייני הבוגר לשונה מאוד מן המילון הילדי . ואולם הבדל משמעותי 29 Neuman , S . & Dwyer , J . ( 2009 ) . In : Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 30 Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 31 Wilkinson , K . S . & Price-Houston , C . ( 2013 ) . Once upon a time , there was a pulchritudinous princess … : The role of word definitions and multiple story contexts in s'children learning of difficult vocabulary . Applied Psycholinguistics , 34 . Pp . 613-591 . 32 Hart , B & Risley , T . R . ( 1995 ) . In : Jalongo Renck , M . & Sobolak , M . J . ( 2011 ) . Supporting young s'children vocabulary growth : the challenges , the benefits , and based-evidence strategies . Early childhood education journal , 38 . Pp . 429-421 . 33 ניפולד , ( 1998 ) . ( Nippold ) מ"א אצל : רביד , , ד' ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , 50-51 ( גליון היובל , . ( 2001 34 אנגלין , . ( 1993 ) . ( A nglin ) ג'"מ אצל : רביד , ד . ניצני ההיצג הדבור והתפתחותם ברכישת השיח העיוני , בתוך : בלשנות עברית , 52-51 ( גליון היובל , . ( 2001

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר