עמוד:8

התאמה לשונות בין התלמידים - המודולאריות בספר מאפשרת התאמה ליכולות השונות ולצרכים השונים של התלמידים בכיתה . גם הגיוון בטקסטים ( סוגי הטקסטים ורמתם הלשונית ) מאפשר בחירה והתאמה של טקסטים ופעילויות לפי רמת התלמידים . התשאול בפעילויות מגוון , והוא כולל שאלות ברמות שונות של קושי . התוכן הדיגיטלי נותן מענה לסגנונות שונים של לומדים ומכוון לעבר יכולות שפתיות ברמות שונות . הקפדה על ייצוג ויזואלי בעל ערך ומותאם – בספר ניתנה תשומת לב לגודל האותיות , לסוגי הגופנים , לחילופי הגופנים ( בכותרות , בהבחנה בין טקסט לפעילות וכדומה , ( למרווחים בין שורות ובין פסקות . התמונות בספר מופיעות הן כאמצעי המחשה והן כטקסטים חזותיים שהתלמידים מוזמנים " לקרוא , " לפרש , לתת עליהם את הדעת , להכיר . העימוד בספר נותן מענה לשני מצבי שימוש : קריאה בספר המודפס וקריאה והקרנה של הספר בגרסתו הדיגיטלית תוך התחשבות בממשק הדיגיטלי . התמונות בספר נבחרו בקפידה מתוך גישה הרואה במוצר המכוון לילדים גם אמצעי לחינוך אסתטי , ומביאה בחשבון את תלמידי כיתה ד בעידן הנוכחי כקבוצה החשופה להיצף ויזואלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר