עמוד:128

ג | אסתי הכינה צמיד ובו חרוזים בשני צבעים . 5 חרוזים היו אדמים . מספר החרוזים הלבנים היה גדול פי 3 ממספר החרוזים האדמים . כמה חרוזים היו בצמיד של אסתי ? חשוב : תשובה : ד | יוני קנה 3 דפים של בולים מהארץ ודף אחד של בולים מחוץ לארץ . על כל דף היו 6 בולים . כמה בולים קנה יוני ? חשוב : תשובה : ה | יאיר ראה בחצר 5 כלבים שרודפים אחרי 3 חתולים . כמה רגלים רצות ראה יאיר ? חשוב : תשובה : ו | מרים קנתה ספר ב 15 שקלים ועט שהיה יקר מהספר ב 3 שקלים . כמה שלמה בעד הספר והעט יחד ? חשוב : תשובה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר