עמוד:114

8 ששה ילדים שחקו יחד , ואלה הנקדות שלהם בסוף המשחק : אריה ֵ 5 - נקדות . יהודה 20 - נקדות . בני 10 - נקדות . משה 25 - נקדות . גדי 15 - נקדות . ישראל 30 - נקדות . השלימו . א | מספר הנקדות של יהודה גדול פי 4 ממספר הנקדות של . | ב מספר הנקדות של ארי ֵ ה קטן פי 5 ממספר הנקדות של . ג | מספר הנקדות של ישראל גדול פי ממספר הנקדות של ארי ֵ ה . ד | מספר הנקדות של בני קטן פי ממספר הנקדות של יהודה . ה | מספר הנקדות של גדי גדול ב ממספר הנקדות של ארי ֵ ה . ו | מספר הנקדות של גדול פי 3 ממספר הנקדות של . אפשרות אחרת : מספר הנקדות של גדול פי 3 ממספר הנקדות של . | ז מספר הנקדות של קטן פי 2 ממספר הנקדות של . אפשרות אחרת : מספר הנקדות של קטן פי 2 ממספר הנקדות של . | ח מספר הנקדות של קטן ב 15 ממספר הנקדות של . אפשרות אחרת : מספר הנקדות של קטן ב 15 ממספר הנקדות של .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר