עמוד:111

6 השלימו וסרטטו ישר מספרים מתאים . א | בצלחת י ֵ ש 20 שזיפים ו 5 תפוחים . מספר התפוחים פי ממספר השזיפים . גדול / קטן חשוב : ב | בגן תלויים 16 בלונים כחלים ושני בלונים לבנים . מספר הבלונים הכחלים פי ממספר הבלונים הלבנים . גדול / קטן חשוב : ג | טלי מכינה שעורי בית באנגלית במשך 20 דקות ובחשבון - במשך 60 דקות . משך הזמן של הכנת שעורי הבית באנגלית פי ממשך ארך / קצר הזמן של הכנת שעורי הבית בחשבון . חשוב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר