עמוד:109

ה | אביטל גדולה ב 4 שנים מנעמה . 1 אביטל בת 1 נעמה בת 5 2 אביטל בת 4 נעמה בת 8 3 אביטל בת 10 נעמה בת 6 ו | מספר התלמידים בבית הספר גדול פי 20 ממספר המורים . 1 2 400 תלמידים 20 מורים 100 תלמידים 5 מורים 3 20 תלמידים 400 מורים ז | מספר התלמידים הנמצאים בכתה גדול ב 10 ממספר התלמידים הנמצאים בחצר . 1 20 תלמידים בכתה 30 תלמידים בחצר 2 10 תלמידים בכתה 100 תלמידים בחצר 3 38 תלמידים בכתה 28 תלמידים בחצר ח | רשמו אפשריות שונות שבהן מספר א קטן פי 5 ממספר ב . 1 מספר א : מספר ב : 2 מספר א : מספר ב : 3 מספר א : מספר ב : ט | רשמו אפשריות שונות שבהן מספר א קטן ב 5 ממספר ב . 1 מספר א : מספר ב : 2 מספר א : מספר ב : 3 מספר א : מספר ב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר