עמוד:58

ד כפל במאנך - כפל במאנך בדרך מפרטת נושאי הפעילויות : קשר בין פתרון תרגיל כפל בעזרת מלבן לבין פתרון התרגיל במאונך כפל מספר במספר שיש בו הספרה 0 כפל מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי 1 פתרו את התרגיל : . 34 ש 8 = העזרו במלבן הכפל . עכשו נלמד לפתר ֹ את תרגיל הכפל במאנך בדרך מפרטת . בכפל במאנך מקבל להתחיל את הפתרון מספרת היחידות . כותבים את התרגיל במאנך במשבצות , ספרה אחת בכל משבצת : קדם ֹ כופלים את היחידות . אחר כך כופלים את העשרות . מחברים ומקבלים את התוצאה . 2 פתרו . כאן מתאים רב דף . 10 מומלץ לברר עם התלמידים מה המשמעות של כל שלב בתהליך הפתרון של התרגיל במאונך המוצג בפעילות 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר