עמוד:57

1 הפרידו כל מספר למחברים לפי המבנה העשרוני . | 74 = א | 801 = ב ג | 637 = | 5 , 448 = ד 2 פתרו . | 70 ש 6 = א | 4 ש 800 = ב | 3 ש 2 , 000 = ג | 5 , 000 ש 6 = ד 3 כתבו כל תרגיל במאנך ( יחידות מתחת ליחידות , עשרות מתחת לעשרות וכן הלאה ) ופתרו . | 4 , 200 + 360 + 20 = ב | 6 + 80 + 240 = ג | 21 + 90 + 300 + 6 , 000 = ד | 240 + 32 = א כאן מתאים רב דף . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר