עמוד:28

ג כפל בעזרת חק הפלוג - תזכרת 1 פתרו . א | 60 + 3 = ב | 16 + 80 = ג | 40 + 20 = | 70 + 11 = ד ה | 400 + 30 + 2 = ו | 700 + 80 = ז | 700 + 8 = | 18 + 200 = ח 2 הפרידו את המספר למחברים לפי המבנה העשרוני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר