עמוד:50

4 השלימו . ד | 14 ש = 56 ה | 3 ש = 33 | 4 ש = 100 ו א | 12 ש = 72 ב | 17 ש = 51 | 13 ש = 78 ג 5 השלימו . א | 12 ש = 84 ג | 21 ש = 84 | 14 ש = 84 ד | 28 ש = 84 ב 6 מהי הספרה החסרה ? 5 ש 4 - 60 = 0 7 השלימו . א | ש = 10 ש + 7 ש = 40 + 28 = | ש = 20 ש + 4 ש = 60 + 12 = ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר