עמוד:49

ג כפל בעזרת חק הפלוג - כפל מספר חד ספרתי במספר רב ספרתי נושאי הפעילויות : פתרון משוואות כפל דרכים שונות לפתרון תרגיל כפל 1 השלימו את טבלות הכפל . דּיּוּ ן : מה הקשר בין שתי שורות המספרים שכתבתם בכל טבלה ? 2 בלי לפתר ֹ את התרגילים - השלימו : א . התוצאה של התרגיל 45 ש 3 קטנה מהתוצאה של התרגיל 145 ש 3 ב . ב . התוצאה של התרגיל 241 ש 2 גדולה מהתוצאה של התרגיל 231 ש 2 ב . ג . התוצאה של התרגיל 203 ש 4 גדולה מהתוצאה של התרגיל 103 ש 4 ב . פתרו במחברת ובדקו . 3 בכל סעיף י ֵ ש שני תרגילים שבהם אותן ספרות בסדר שונה . דּיּוּ ן : האם יתקבלו תוצאות שוות בשני התרגילים ? מדוע ? א | 123 ש 4 = 124 ש 3 = ב | 146 ש 5 = 145 ש 6 = ג | 104 ש 2 = 102 ש 4 = פתרו ובדקו . כאן מתאימים דפי רב דף . 7-8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר