עמוד:42

16 העזרו בציורי מלבנים ופתרו . א | 86 ש 5 = ב | 8 ש 57 = | 72 ש 5 = ג 17 לפניכם תרגילים : בלי לפתר ֹ - קבעו : לאיזה תרגיל התוצאה הגדולה ביותר ? לאיזה תרגיל התוצאה הקטנה ביותר ? פתרו ובדקו . לאחר פתרון פעילות 17 מומלץ לבקש מהתלמידים לנמק את תשובותיהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר