עמוד:41

14 לפניכם סרטוט מקטן של מששה . א . כל הצלעות של מששה זה שוות זו לזו . מצאו את הקפו : ב . כתבו תרגיל כפל המתאים לחשוב ההקף : = ש 15 בכל סעיף מסרטט בהקטנה מצלע שכל צלעותיו שוות זו לזו . כתבו בתוך כל מצלע את שמו . מהו ההקף של כל מצלע ? ( כתבו תרגיל כפל ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר