עמוד:91

4 לפניכם קטע מישר המספדים : א . כתבו על הישר מספר הקרוב יותר ל 280 מאשר ל . 270 מהו המספר ? ב . כתבו על הישר עוד שלושה מספדים הקרובים יותר ל 280 מאשר ל . 270 מהם המספדים ? , , 5 לפניכם קטע אחר מישר המספדים : א . כתבו על הישר מספר הקרוב יותר ל 1 , 530 מאשר ל . 1 , 540 מהו המספר ? ב . כתבו על הישר עוד שלושה מספדים הקרובים יותר ל 1 , 530 מאשר ל . 1 , 540 מהם המספדים ? , , 6 דּיּוּ ן : א . התבוננו בספרות היחידות של כל המספדים שרשמתם בפעילות . 4 מה מאפין ֵ אותן ? ב . התבוננו בספרות היחידות של כל המספדים שרשמתם בפעילות . 5 מה מאפין ֵ אותן ? בפעילות 6 אין דנים במספרים שספרת היחידות שלהם היא . 5 בנושא זה נדון בהמשך הפרק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר