עמוד:80

2 איזה חלק צבוע דכל עגול ? מתחו קוים אל שמו דמלים ואל שמו דמספרים . חמישית שליש שלם תשיעית עשירית שביעית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר