עמוד:28

11 א . מיכל צירה את הציור הזה : דכמה קיסמים השתמשה מיכל ? כתבו תרגיל כפל מתאים : תשובה : קיסמים ב . אורית צירה את הציור הזה : דכמה קיסמים השתמשה אורית ? כתבו תרגיל מתאים : תשובה : קיסמים ג . דכל שורה דטבלה כתבו תרגיל מתאים והשלימו את מספר כל הקיסמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר