עמוד:27

9 א . יוני לקח 25 קיסמים ובנה מהם משדעים . כמה משדעים שלמים הוא דנה ? משדעים . כמה קיסמים נשארו לו ? קיסמים . ב . שלמ ֹ ה לקח 36 קיסמים . הוא דנה מהם 9 מצלעים דדיוק , ולא נשארה לו שארית . אילו מצלעים הוא דנה ? ג . חגי לקח כמות מסי ֶ מת של קיסמים ובנה מהם מששים . לא נשארה לו שארית . כמה קיסמים לקח חגי ? כתבו שתי אפשריות : אפשרות א : קיסמים . אפשרות ב : קיסמים . 10 א . כשדונים משלשים מקיסמים : אילו שאריות אפשר לקדל ? מהי השארית הגדולה דיותר ? מדוע ? ב . כשדונים מרדעים : אילו שאריות אפשר לקדל ? מהי השארית הגדולה דיותר ? מדוע ? ג . כתבו מהי השארית הגדולה דיותר שאפשר לקדל כשדונים מששים : משדעים : מעשרים ( מצלעים שי ֵ ש להם צלעות : ( מצלעים משלכם - מצלעים שי ֵ ש להם צלעות : דִּיּוּ ן : מה הקשר דין סוג המצלעים שדונים לבין השארית הגדולה דיותר שאפשר לקדל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר