עמוד:13

10 גד ויוסף החליטו לשאל ֹ זה את זה שאלות על הכסאות שדחדר . גד : אני ספרתי 18 כסאות . כמה רגלים י ֵ ש לכל הכסאות שספרתי ? תרגיל : תשובה : יוסף : לכל הכסאות שאני ספרתי י ֵ ש 72 רגלים . כמה כסאות ספרתי ? תרגיל : תשובה : 11 פתרו . תזדרת : סדר פעלות החשבון אם דתרגיל י ֵ ש סוגרים - קדם ֹ פותרים את מה שדסוגרים , אחר כך פותרים כפל וחלוק לפי הסדר , ובסוף פותרים חדור וחסור לפי הסדר . א | 45 : 3 + 65 = ב | 64 : 4 + 34 = ג | 90 - 78 : 2 = | 90 - 27 ש 3 = ד ה | 96 : 8 : 4 = ו | 96 : ( 8 : 4 ) = ז | 14 ש 5 - 95 : 5 = | 66 : 3 + 6 ש 12 = ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר