עמוד:134

ג'ינג'י | מרים ילן- שׁ טקליס אמא א וֹ מרת תמיד : מחמדי , לילדי רא שׁ -זהב , רא שׁ -זהב לילדי . וּ ברח וֹ ב הם ק וֹ ראים לי ג' ... ינג'י . בּכּ תה הם ק וֹ ראים לי ג'ינג'י אפל וּ בּ לילה בּ ת וֹךְ -ת וֹךְ כּ רי יבער שׂ ערי ! ג'ינג ... 'י ר בּ ים הצבעים עמ ךָ , אדני – תכלת פּ ר שׂ ת על פּ ני ה שׁ מים , וּ לאמא שׁ לי ח וּ מ וֹ ת העינים , ירק לעלה , ולורד ורד , א וֹ לבן , א וֹ אדם , וע וֹ ד י שׁ , וע וֹ ד ! ר בּ ים הצבעים עמ ךָ , אדני , יפים וּ מר בּ ים ! ולמה בּ ראת ל ךָ ילדים צה בּ ים , אדני , צה בּ ים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר