עמוד:114

ובפועל אחר : ס פּ ר ס פּ רי ס פּ ר וּ ס פּ רנה הפעלים בציווי דומים לפעלים בעתיד : יש להם אותן מוספיות של כינויי הגוף . ההבדל הוא שבציווי של לשון הכתב מושמטות המוספיות שלפני השורש , או מוחלפות בתוספות אחרות : עתיד תּ ס פּ ר תּ ס פּ ר וּ תּ שלח ציווי ס פּ ר ס פּ ר וּ שלח בפעלים אחרים משתנה המוספית שלפני השורש מ-ת' ל : ה' – עתיד תּ בטיחי תּכּ נס וּ תּ ת ל בּ שׁ וּ ציווי הבטיחי ה כּ נס וּ התל בּשׁוּ בוודאי נוכחתם לדעת , שכאשר אתם מדברים , אתם מעדיפים לבקש או לצוות באמצעות צורות עתיד בגוף שני , יותר מאשר בצורות הציווי שהדגמנו כאן . לדוגמה : ציווי של לשון דיבור ציווי של לשון כתב תקציפו את השיער הקציפו את השיער תּ נערי היטב נערי היטב תּשׁ טפי את השיער שׁ טפי את השיער תּזּ הר ממכוניות ה זּ הר ממכוניות תּכּ נס הביתה ה כּ נס הביתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר