עמוד:37

הפועל זמנים וגופים על שם עצם ופועל במשפט , וגם על כינויי גוף פרודים וחבורים בפועל . 1 לפניכם פסוקים אחדים הלקוחים מהתנ"ך . משובצים בהם ביטויים ומטבעות לשון שאפשר לפגוש גם מחוץ לתנ"ך . כמה מהם מופיעים במקומות אחרים בספר ( לדוגמה הביטוי "בנערינו ובזקנינו" בעמ' . ( 87 קראו את הפסוקים . א . לזרעך אתן את-הארץ הזאת . ( בראשית יב , ז ) ב . בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ . ( בראשית א , א ) ג . לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה . ( ישעיה ב , ד ) ד . בזעת אפיך תאכל לחם . ( בראשית ג , יט ) ה . על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את-ציון . ( תהלים קלז , א ) ו . שנים שנים באו אל-נח אל-התבה . ( בראשית ז , ט ) ז . ישושום ( ישישו , ישמחו ) מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת . ( ישעיה לה , א ) ח . בנערינו ובזקנינו נלך . ( שמות י , ט ) ט . כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים . ( ישעיה ב , ג ) . 2 השלימו את המשפטים במילים ובצירופים ממחסן המילים . ציינו את הפסוק שעזר לכם להשלים כל משפט . א . כשבני ישראל היו עבדים במצרים , משה תכנן להוציא את בני עמו משם ואמר לפרעה , מלך מצרים : בנערינו נלך . ב . בתנ"ך מסופר שאלוהים הבטיח לתת ל של אברהם את ארץ . ג . לפני שהיה מבול על הארץ הכין נח תבה ואליה נכנסו בעלי החיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר