עמוד:18

. 3 האם מה שקראתם על ארץ הבטלנים מעורר בכם את הרצון לבקר בה או לחיות בה ? הסבירו בעזרת ציטוטים מתוך הפרק . למשל : "לא הייתי רוצה לגור בארץ שבה הסוסים נאלצים לגרור בתים . " . 4 עבודה בזוגות קסטנר מזכיר בפרק עצים א וֹ ט וֹ מטיים , אבל אינו מפרט . א . חשבו על המשמעות של המילה "א וֹ ט וֹ מטי" ושערו למה משמשים העצים הא וֹ ט וֹ מטיים בארץ הבטלנים . שוחחו ביניכם . ב . כּ תבו טקסט קצר על אחד העצים הא וֹ טומטיים בּ ארץ הבטלנים ; ספרו למה העץ משמש והמציאו לו שם . הוסיפו לטקסט שלכם הוראות שימוש בּ עץ הא וֹ טומטי . זכרו להשתמש בּ פעלים בהווה ר בּ ים ( למשל " פותחים" או "מושכים ( " או בציווי ר בּ ים ( למשל " פּ תח וּ " או "מ שׁ כ וּ . ( " . 5 בקטע שלפניכם ק וֹ נרד מגלה להפתעת וֹ שהתלמיד זידל בּ סט , שלמד פעם בבית ספר וֹ ונשאר 11 פעמים באותה כיתה , הוא הנשיא של ארץ הבטלנים . קראו את הקטע . [ ... ] " אלוה אתכם עד לגב וּ ל " , אמר הנ שׂ יא זידל בּ סט . " קדם רק אכל משה וּ קטן . רק רגע , ר בּוֹ תי " . ה וּ א ה וֹשׁ יט יד וֹ לעבר ה כּוֹ ננית ו שׁ לף קפסת טבלי וֹ ת . " קדם כּ ל מנה רא שׁוֹ נה מת בּ לת היטב " , ה וּ א י בּ ב ונטל כּ ד וּ ר לבן לפיו ולחץ על כּ פת וֹ ר . מיד ה וֹ פיעה על הקיר שׁ מ וּ ל וֹ שׁ ק וּ פית ועליה צי וּ ר שׁ ל סרדינים , בּ יצים ק שׁוֹ ת עם מי וֹ נז וסלט בּשׂ ר . " עכ שׁ ו , צלי אוזים פּ רי ךְ " , אמר הנ שׂ יא , לקח כּ ד וּ ר ורד ולחץ שׁוּ ב על כּ פת וֹ ר . עכ שׁ ו ה וֹ פיעה על הקיר שׁ ק וּ פית ועליה אוז מפאר וּ לצד וֹ ת פּוּ חי אדמה אפ וּ יים וסלט מלפפ וֹ נים . "וּ לקנ וּ ח גלידה עם פּ ר וֹ ת " , אמר זידל בּ סט ונטל כּ ד וּ ר צהב ולחץ בּפּ עם השלי שׁ ית על אחד ה כּ פת וֹ רים . על קיר החדר ה וֹ פיע גביע נהדר וּ ב וֹ גלידה וחצאי אפרסקים . הריר נזל משפתיו שׁ ל ק וֹ נרד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר