עמוד:16

קטעים מתוך "שלושים וחמישה במאי" . 1 יום אחד , בשעת ארוחת צהרים בדירתו של הדוד שלו , ק וֹ נרד סיפר שעליו לכתוב חיבור על הים הדרומי . קראו את הקטע . " על הים הדר וֹ מי " ? קרא הד וֹ ד , " זה מצער בּ י וֹ תר " . " זה נ וֹ רא " , אמר ק וֹ נרד , "כּ ל אלה שׁ ט וֹ בים בּ ח שׁבּוֹ ן , ק בּ ל וּ את הים הדר וֹ מי . כּ אל וּ אין לנ וּ דמי וֹ ן ! האחרים צריכים לתאר את בּ נית וֹ שׁ ל בּ ית בּ ן אר בּ ע ק וֹ מ וֹ ת . זה כּ מ וּ בן מ שׂ חק ילדים בּ ה שׁ ואה לים הדר וֹ מי . זה מה שׁ ק וֹ רה כּשׁ אתה ט וֹ ב בּ ח שׁבּוֹ ן " . " אמנם אין ל ךָ דמי וֹ ן חביבי " , אמר הד וֹ ד רינגלה וּ ט , " אבל י שׁ ל ךָ א וֹ תי בּ ת וֹ ר ד וֹ ד , וזה ט וֹ ב בּ החלט בּ א וֹ ת הּ מדה . אנחנ וּ נגי שׁ למ וֹ רה שׁ ל ךָ ים שׁ ל מלים על הים הדר וֹ מי . " ) מתוך שלושים וחמישה במאי , תרגם : מיכאל דק , , 2000 עמ' ( 12 . 2 זמן קצר אחר כך הצטרף אל השנים נגר וֹ ק בּ ל וֹ , סוס קרקס שיודע לדבר . הוא הוביל את הדוד ואת אחיינ וֹ לתוך ארון עתיק שעמד במסדרון . מתוך הארון , שלא הייתה לו דופן אחורית , יצאו השלושה למסע אל הים הדרומי . בפרק שלפניכם מגיעים ק וֹ נרד , הד וֹ ד רינגלה וּ ט ונגר וֹ ק בּ ל וֹ למק וֹ ם מיוחד בּ מינו . קראו קטע מתוך הפרק " : הכניסה חינם ! ילדים בחצי המחיר . " ! וכ ךְ צעד וּ להם ק וֹ נרד והד וֹ ד י שׁ ר י שׁ ר אל ת וֹךְ ארץ ה בּ טלנים . מדי פּ עם חצ וּ את הדר ךְ תרנג וֹ ל וֹ ת מקרקר וֹ ת , מאח וֹ ריהן מ שׂ תרכ וֹ ת מחבת וֹ ת מצחצח וֹ ת . כּשׁ רא וּ התרנג וֹ ל וֹ ת אנ שׁ ים , נעמד וּ בּ מק וֹ מן והטיל וּ מהר בּ יציה עם נקניק א וֹ חביתה עם רא שׁ י אס פּ רג וּ ס . ק וֹ נרד דחה א וֹ תן בּ תנ וּ עת יד כּ י היה שׂ בע . התרנג וֹ ל וֹ ת נעלמ וּ בּ ין השיחים כּשׁ הן ג וֹ רר וֹ ת מאח וֹ ריהן את המחבת וֹ ת . " לֹ א נראה לי שׁ י שׁ כּ אן אנ שׁ ים בּ כלל " , אמר הנער .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר