עמוד:47

19 פתרו . א | 5 + 6 × 3 - 19 = ב | 30 - 15 : 3 = ג | 3 + 6 × ( 2 + 5 ) = ד | 18 : 3 + 3 × 9 = ה | 24 : 4 × 2 = ו | 20 - ( 2 + 2 × 9 ) = ז | 8 × 5 : 10 + 21 : 3 × 7 = | 19 + 13 + 11 + 15 + 17 = ח 20 א . התבוננו בתרגילים שלמטה : מה דומה בהם ? מה שונה בהם ? א | 3 × ( 8 : 2 + 2 ) = ב | 3 × ( 8 : 2 ) + 2 = | 3 × 8 : ( 2 + 2 ) = ג ב . פתרו את התרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר