עמוד:41

7 לפניכם מחירון : חבילת סכריות 7 שקלים חבילת ופלים 5 שקלים חבילת שוקולדים 6 שקלים חבילת מסטיקים 4 שקלים חבילת עוגיות 16 שקלים א | צבי קנה 5 חבילות שוקולדים . כמה שלם ? תרגיל תשובה ב | חוה קנתה חבילת עוגיות ו 6 חבילות מסטיקים . כמה שלמה ? תרגיל תשובה ג | משה קנה למסבה 6 חבילות סכריות ונתן שטר של 50 שקל . כמה עדף קבל ? תרגיל תשובה ד | גילה קנתה חבילה אחת מכל סוג . חשבו בדרך הנוחה לכם כמה שלמה . תרגיל תשובה ה | השתמשו בנתונים שבמחירון וכתבו בעיה מלולית לתרגיל . 7 + 5 × 6 ו | הוסיפו בעיה משלכם המתאימה לנתונים ופתרו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר