עמוד:40

5 לרותי יש 4 מטבעות של 10 שקלים ו 7 מטבעות של 5 שקלים . כמה כסף יש לרותי ? תרגיל : תשובה : 6 6 גפרורים בכל קפסה . 4 גפרורים בכל קפסה . כמה גפרורים יש בסך הכל ? מטרת הפעילויות היא שהתלמידים יישמו את כללי סדר הפעולות ולכן חשוב לבקש מהם לכתוב גם תרגיל שבו לפחות פעולת כפל אחת . יש לדון בדרכים השונות ולהראות שמתקבלות תוצאות שוות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר