עמוד:6

היתרונות של השימוש באריזות מהסוגים האלה : . 1 אפשר לספק בהן כל כמות של עוגיות . . 2 קל למצוא איך אפשר לארוז כל כמות של עוגיות . . 3 קל למצוא איך אפשר לארוז כל כמות של עוגיות בכמה שפחות אריזות . דוגמה : את ההזמנה של 307 עוגיות אפשר לספק בדרכים שונות , ואולם אם רוצים להשתמש בכמה שפחות אריזות , אפשר להיעזר בידע על ערך הספרות ולספק את הכמות ב 3 אריזות של 100 עוגיות ו 7 אריזות של עוגייה אחת . אנו מאמינים שלאחר שיעסקו התלמידים בפעילויות הקשורות למפעל העוגיות , הם ייווכחו שהמבנה העשרוני של המספר הוא מבנה שיש לו משמעות והיגיון . בפרק יש פעילויות שבהן מצרפים כמויות שונות או מוציאים כמות מתוך כמות אחרת . הפעילויות האלה הן פעילויות של חיבור וחיסור . בשלב הראשון של הלמידה בחרנו לא לעסוק בדרך המקובלת של הפתרון ( האלגוריתם של חיבור וחיסור במאונך , ( שכן אנו חושבים שתחילה יש לבסס את הבנת המבנה העשרוני . המבנה העשרוני כולל בתוכו את רעיון ההמרה בחיבור ובחיסור . בחיבור וחיסור עם המרה נעסוק בפרק הבא . עיסוק בלוחות מספרים משולב בפעילויות רבות בפרק . בלוח האלף שבפרק כתובים המספרים 1 , 1-000 ( כל עשרה מספרים בשורה . ( החוקיות בלוח מסייעת לתלמידים להכיר את המספרים וכן מאפשרת להם למצוא בקלות מספרים שההפרש ביניהם הוא 200 , 100 , 30 , 20 , 10 וכדומה . דוגמה : בלוח האלף צבועים כל המספרים עד . 326 צבעו עוד 10 מספרים . מהו המספר האחרון שצבעתם ? ( 336 ) היכן הוא רשום בלוח ? ( במשבצת הנמצאת מתחת למשבצת שרשום בה ( 326 בחוברת זו המספרים עד 1 , 000 והפעולות בהם מיוצגים גם על ישר המספרים . דוגמה : את התרגיל 694 - 40 = אפשר לפתור על ישר מספרים כך : אנו מאחלים לילדיכם לימוד מועיל ומהנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר